מדיניות פרטיות

הגורו - מומחה בשיפוצים, שיפוצניק מומלץ

מדיניות הפרטיות

זוהי מדיניות פרטיות (“מדיניות פרטיות“) אשר מסדירה את האופן שבו אנו, איי.פי מחשבים (“החברה“, “אנחנו“, “שלנו“או “אנו“) עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש באתר www.theguru.co.il, וכל תתי המתחמים (“דומיינים”), תוכן והשירותים באתר ו/או באפליקציה (“הפלטפורמה“). מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בפלטפורמה או הנאסף על-ידה בעת השימוש בפלטפורמה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בתקנון השימוש. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש בפלטפורמה, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בפלטפורמה מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

1. תנאי שימוש מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של הפלטפורמה (“תנאי השימוש“). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
אתה מאשר ומצהיר כי בעת מסירת פרטים אישיים לרבות פרטים אודות צד ג’ הקשור בך (לדוגמא חשבון משותף), התקבלה הסכמה מפורשת למסירת הפרטים האישיים לרבות פרטי חשבונות הבנק לחברה, לשם שימוש במסגרת מתן השירותים כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות זו.

2. הסכמה ושינוי אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אם יבוצעו שינויים מהותיים, אנו רשאים להודיע לך על ידי פרסום הודעה על השינויים בפלטפורמה שלנו. כל השינויים ייכנסו לתוקף מהמוקדם מבין (1) חמישה (5) ימים מיום שליחת ההודעה בדבר השינוי, או (2) חמישה (5) ימים לאחר פרסום ההודעה בפלטפורמה שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים בפלטפורמה שלנו. שימוש מתמשך בפלטפורמה שלנו לאחר הודעה על שינויים אלה משקף את הכרתך בשינויים שנעשו במדיניות הפרטיות ובהסכמים הכפופים לה ואת הסכמתך לקבלם.

3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו
3.1. סוג המידע: החברה אוספת מידע ונתונים מהמשתמשים כמפורט להלן:
3.1.1. מידע שנאסף על ידי ולשם השימוש של המשתמש בפלטפורמה, לרבות אך לא רק, מידע של שימוש מצטבר, מידע טכני שמועבר על ידי המכשיר ממנו התחברת לפלטפורמה, כתובת IP ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו׳), מידע על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן, פרטי תוסף לדפדפן, אזור זמן מקומי, תאריך ושעה של כל בקשת ביקור (כניסה ויציאה מכל עמוד אינטרנט), העדפות שפה, האתר המפנה, סוג המכשיר (מחשב נייח, נייד, או טלפון חכם), מערכת ההפעלה, שם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לפלטפורמה וכד’), פרטי משתמש וסיסמאות, פרטי כרטיסי אשראי, מידע מזהה, לרבות אך לא רק, תמונות שיועלו על המשתמש לפלטפורמה (לדוגמא תמונת פרופיל, צילומי מסמכים וכד’), כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת, כתובת אימייל, שם מלא, מספר טלפון ועוד (להלן: “המידע“, “המידע האישי“).
3.1.2. אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים שלהלן, אך מובהר כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע אישי. אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הרלוונטיים.

3.2. אופן איסוף המידע אנחנו אוספים ממך את המידע כאשר אתה מתחבר לפלטפורמה ויוצר חשבון משתמש אישי ו/או כלפעם שאתה מתחבר לחשבון האישי שלך, ו/או כל פעם שאתה מעביר אלינו מידע ו/או כאשר אתה מתנתק מהפלטפורמה. הפלטפורמה אוספת מידע גם כאשר היא כבויה. ניתן בכל עת לערוך ולשנות את הרשאות איסוף המידע של הפלטפורמה בהגדרות הטלפון.
3.2.1. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב,מהדפדפן ומהאפליקציות שלך, כולל כתובת ה IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.
3.2.2. רשתות חברתיות: במידה ותבחר להתחבר לחשבונך בפלטפורמה דרך חשבון רשתות חברתיות (לדוגמא, חשבון פייסבוק), ייתכן ונאסוף מידע מהרשת החברתית כגון: כתובת מייל, שם מלא, תמונה, טלפון, חברים וכו’.
3.2.3. כל המידע שנמסר על ידך או על ידי מי מטעמך לחברה בקשר עם קבלת השירותים ו/או השימוש בפלטפורמה, נמסר לחברה בהסכמה מלאה ומרצונך החופשי. אתה מסכים בזאת ומכיר בהיותך מודע לכך שהמידע הנמסר על ידך, יוחזק במאגר המידע של החברה ו/אומי מטעמה, בישראל ו/או בחו”ל. ואתה מודע כי כל מידע הנוצר מפעילותך בפלטפורמה לרבות מידע המתקבל עם, במהלך ועקב שימושך בשירותים המוצעים, ייאגר במאגרי המידע כאמור.

3.2.4. הנך מאשר כי המידע הנשמר ע”י החברה עשוי להיות שמור ומאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע שונים, שייתכן ויימצאו גם מחוץ לגבולות המדינה בה אתה נמצא.

3.3. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע האישי החברה משתמשת במידע כמתואר במדיניות פרטיות זו. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות:
3.3.1. על מנת לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם (לרבות עדכון הפלטפורמה ו/או המוצרים ו/או השירותים ולשפר את חווית המשתמש במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או במוצרים ו/או בשירותים).
3.3.2. על מנת להשיב לפנייתך אלינו ו/או לספק לך מידע נוסף על פי בקשתך.
3.3.3. על מנת ליצור איתך קשר, לרבות מענה על שאלות ששלחת לנו באמצעות הפלטפורמה, מתן הודעות בדבר ביצוע השירותים, ובקשות לקבלת מידע נוסף הנדרש בקשר עם השירותים.
3.3.4. על מנת לשלוח אליך מדי פעם התראות ו/או הודעות באמצעי התקשורת העומדים לרשותנו לרבות דואר אלקטרוני, התראות פוש, ו/או בהודעת מסר קצר (SMS או פלטפורמות דומות), מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לחברה ולפעילותה.
3.3.5. שיתוף המידע עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע במקרים הבאים:
3.3.5.1. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר לוקחים חלק בפעילות החברה ו/או מסייעים לחברה בפעילותה ו/או מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות.
3.3.5.2. במקרה בו תעבוד בשיתוף פעולה או תמזג את פעילותיה עם צד שלישי, החברה תהא זכאית להעביר לאותו צד שלישי או לתאגיד החדש שנוצר, העתק מן המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שבידיה.
3.3.5.3. על מנת לקבל הצעות התקשרות שונות, מצד שלישי, כגון הצעות ביטוח שונות (רכב/דירה וכו׳), הזדמנויות השקעה שונות וכד’ וזאת בכפוף לאישור משתמש.
3.3.5.4. החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי ואנונימי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתם בקשרים עסקיים או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
3.3.5.5. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר: (i) על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית; (ii) על מנת לאכוף את תנאי המשתמש של הפלטפורמה, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (iii) על מנת לגלות, למנוע או להתייחס למרמה או לסוגיות אבטחה; או (iv) להגן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.

3.4. Cookies. הפלטפורמה משתמשת ב- Cookies (“עוגיות“)לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפלטפורמה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי חברה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפלטפורמה, מהיכן הגעת אל הפלטפורמה, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפלטפורמה ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלאתוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפלטפורמה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה בפלטפורמת החברה תותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

4. שימוש במידע אנונימי אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים הניתנים באמצעות הפלטפורמה. “מידע אנונימי” פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, נתוני מיקום, קליקים, פעולות, נתונים סטטיסטיים וכו׳).

5. בחירה בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק את המידע שהינו חובה, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים.

6. גישה/דיוק אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות כתובת המייל: ,[email protected] בבקשה לתקן את המידע או למחקו, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך.

7. איסוף מידע על ידי צד שלישי מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע שהחברה אוספת ממשתמשי הפלטפורמה. במידה ותחשפו באופן עצמאי את הפרטים שלכם לצד ג’ באמצעות לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר, או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. יובהר כי הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי בפלטפורמה אינה המלצה, והחברה אינה אחראית על התוכן המפורסם באתרים כאמור. אתרים של צדדים שלישיים עשויים להכיל מידע או שירותים שאינו חוקיים, בלתי סבירים או שאנשים מסוימים עשויים למצוא אותם בלתי הולמים או פוגעניים. לפני השימוש באתרים ובשירותי צד שלישיים, אנו ממליצים לכם לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות, האחריות, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, שירותים או מוצר.

8.  החברה אינה אחראית למוצרים, לשירותים, או לתיאורים של אותם מוצרים או שירותים שאתם מקבלים מאתרים של צדדים שלישיים, או כלפי נהלי התוכן או הפרטיות של אתרים אלה, וכי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אף מוצר או שירות של צד שלישי כזה. כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים של צדדים שלישיים יחולו עליכם בלבד ואתם מסכימים כי החברה לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לאתרים של צדדים שלישיים אלה ובנוגע לשימוש שלכם בהם.

9. אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני לא בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: [email protected].

10. התחייבות אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור איתנו קשר בכתובת המייל [email protected] .

11. הסרה מרשימת תפוצה. אנחנו עשויים להשתמש במידע שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של החברה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל. 

עודכן לאחרונה: אפריל 2020

איי.פי מחשבים (מתפעלת האתר theguru.co.il)

רחוב יהודה הלוי 45

ראשון לציון.

Rate this page
צרו קשר להצעת מחיר

נא למלאות את הפרטים ונציג יחזור אליכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד עבורכם!

דילוג לתוכן